prosjekter

Nedlegg av strømkabel, Vågå

 

Våren 2015 starter prosjektet med nedlegg av strømkabel som i dag går i luftstrekk. Kabelstrekket er 2,9 km langt, fra Sandbakken i Vågå til Jettjørn, langs den gamle skiheistraséen.

Oppdragsgiver: Eidefoss

Vedlikehold jernbane

 

Gjennom samarbeidsselskapet Snøhetta Anlegg har Jan Haugen AS inngått en rammeavtale gjeldende mindre graveentrepriser langs tre jernbanestrekninger: Dombås-Åndalsnes (Raumabanen), Dombås-Støren (Dovrebanen) og Dombås-Fåberg (Dovrebanen). I tillegg har vi inngått rammeavtale gjeldende vedlikehold og spyling av stikkrenner langs jernbanestrekningen Dombås-Edisvoll. Vi gjennomfører også vegetasjonsrydding og anbudsjobber.

Oppdragsgiver: Jernbaneverket

Aktuelt: pågående prosjekter

Under presenterer vi prosjekter som pågår og prosjekter med bekreftet oppstart i nærmeste fremtid.

 

 

Se også vår referanseliste for ferdigstilte prosjekter.

Hundyrjy Hyttegrend

 

Jan Haugen AS er entreprenør for det nyoppførte hyttefeltet på Dovrefjell. Feltet består av totalt 37 tomter, hvorav 16 er solgt og 9 utbygd. Vei, strøm og VA til samtlige tomter er under utvikling.

 

For mer info, kontakt Laurits Fokstugu: 924 02 374

© Jan Haugen AS 2015 post@janhaugenas.no - Jora Industriområde 2660 DOMBÅS